Secundair gebruik van FLEMENGHO-data

Alle gegevens en biologische stalen verzameld binnen FLEMENGHO staan ter beschikking voor secundaire analyses door instituten met relevante expertise mits expliciete toestemming van de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven en (in het geval van biologische stalen) de UZ/KU Leuven Biobank.

Een analyse-verzoek indienen

Alvorens een aanvraag in te dienen raden wij u aan om eerst contact met ons op te nemen. Zo kunnen we met u de relevantie en haalbaarheid van uw voorstel bespreken, met name:

  • of de wetenschappelijke vraagstelling kan worden onderzocht binnen FLEMENGHO en, zo ja, met welke gegevens?  
  • of bijkomende fenotypering vereist is
  • of bijkomende goedkeuring moet worden aangevraagd (bv. ethisch comité)

Dit voorafgaand contact zal u helpen om het eigenlijke aanvraagformulier in te vullen en zal zo de verwerking van uw aanvraag versnellen. Analyse-verzoeken dienen te worden verstuurd naar de manager van het FLEMENGHO Stuurcomité. 

Beoordeling van een aanvraag

Elke aanvraag wordt beoordeeld door het FLEMENGHO Stuurcomité. Dit Comité bekijkt of:

  • de vraagstelling relevant, nuttig en wetenschappelijk onderbouwd is
  • er geen belangenconflicten bestaan noch overlap met lopende of reeds geplande analyses
  • bijkomende goedkeuring nodig is (bv. van de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven)

Het Comité velt vervolgens een gezamenlijk oordeel over uw aanvraag (goedkeuring of afwijzing). Bij goedkeuring stelt het Stuurcomité een analyse-adviseur aan die uw project verder zal opvolgen. Bij afwijzing geeft het Stuurcomité advies voor herindiening (tenzij herindiening werd afgeraden).

Bij goedkeuring

Nadat uw aanvraag is goedgekeurd door het FLEMENGHO Stuurcomité én eventuele bijkomende goedkeuringen werden bekomen:

  • wordt er een data-gebruiksovereenkomst afgesloten tussen KU Leuven en de aanvrager.
  • krijgt de externe onderzoeker een geanonimiseerde dataset op maat van het project, inclusief handleiding met uitleg van de variabelen.
  • volgt de aangestelde analyse-adviseur het project op zodat de vooropgestelde tijdlijn gerespecteerd wordt.

Verzoek tot secundaire analyse

en_USEnglish