De FLEMENGHO-studie

Sinds 1985 voert KU Leuven een grootschalig bevolkingsonderzoek uit om te achterhalen welke genen en omgevingsfactoren een rol spelen bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. Daarnaast zoekt de studie naar nieuwe merkers die de gezondheid van het hart- en vaatstelsel beter weergeven en hart- en vaatziekten kunnen voorspellen. De FLEMENGHO-studie wordt uitgevoerd door de Onderzoeksgroep Hypertensie en Cardiovasculaire Epidemiologie binnen het Departement Cardiovasculaire Wetenschappen (KU Leuven). 

Landscape people heart

Deelnemers worden op regelmatige basis gecontacteerd voor een nazicht van het hart en bloedvaten, voor het afnemen van een bloedstaal en voor het afleggen van vragenlijsten omtrent hun gezondheid.

  • 40 jaar aan longitudinale data
  • Zowel klinische gegevens als uitgebreide cardiovasculaire fenotypes.
  • Data is beschikbaar op aanvraag mits ethische goedkeuring. 
  • 300+ publicaties in toonaangevende tijdschriften
  • Implementatie in richtlijnen en aanbevelingen over hypertensie en cardiovasculaire beeldvorming
  • Communicatie op wetenschappelijke congressen en in de media

Als FLEMENGHO-deelnemer

data protection

Als deelnemer kan u erop vertrouwen dat uw gegevens en privacy maximaal worden beschermd en dat anonimiteit verzekerd is. Alle verzamelde gegevens worden verwerkt overeenkomstig de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische Wetgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Als externe onderzoeker

De FLEMENGHO-databank vormt een rijke bron aan informatie over de prevalentie en incidentie van ziekten en bevat uitgebreide cardiovasculaire fenotypes, waaronder:

  • bloeddruk (conventioneel en ambulant)
  • cardiale beeldvorming (echocardiografie en elektrocardiografie)
  • cardiopulmonale fitheid (CPET met stress-echocardiografie)
  • vasculaire fenotypes zoals arteriële stijfheid, endotheliale functie, ABI en cIMT

Daarnaast beschikt FLEMENGHO over een rijke biobank met >50.000 biologische stalen. 

De FLEMENGHO-gegevens zijn beschikbaar voor secundaire analyses mits ethische goedkeuring.

en_USEnglish