Lopende studies binnen FLEMENGHO

Het FLEMENGHO-onderzoek omvat meerdere studies, die ofwel nieuwe gegevens verzamelen (primair gebruik) ofwel reeds verzamelde data analyseren (secundair gebruik van data). KU Leuven is van al deze studies de opdrachtgever. Iedere deelnemer dient voor elk studievisite een geschreven geïnformeerde toestemming te geven.

Studie S63118: Het belang van inspanningstesten in het detecteren en voorkomen van asymptomatisch hartfalen

Er is een grote nood aan niet-invasieve diagnostische testen die mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten tijdig kunnen identificeren. Het testen van het fysieke uithoudingsvermogen en het bepalen van de structuur en functie van het hart leveren mogelijks cruciale informatie op om het risico op hart- en vaatziekten beter in te schatten. Deze studie heeft als doel om te achterhalen hoe cardiopulmonale inspanningstesten en beeldvormingstechnieken zoals echocardiografie kunnen worden gebruikt om vroege stadia van hartfalen te detecteren. Voor deze studie wordt nieuwe data verzameld. Hiervoor ondergaan FLEMENGHO-deelnemers een 3-uur durend onderzoek van hart- en bloedvaten zoals hier beschreven.

Hoofdonderzoeker: Prof. dr. Tatiana Kuznetsova

Financiering: Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen en KU Leuven

Studie S64406: Flemish Study on Environment, Genes and Health Outcomes

Deze studie garandeert de blijvende opvolging van de gezondheidstoestand van de FLEMENGHO-deelnemers. Een FLEMENGHO-onderzoeker komt hiervoor op huisbezoek of neemt telefonisch contact op met de deelnemer om klinische gegevens te bepalen en informatie over de medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik en levensstijl te bekomen. Deze informatie kan dan, mits ethische goedkeuring, worden gebruikt binnen de andere lopende FLEMENGHO-studies. Deze gegevens helpen ons tevens een beeld te schetsen van de prevalentie en incidentie van ziekten in de Belgische bevolking.

Hoofdonderzoeker: Prof. dr. Tatiana Kuznetsova

Financiering: Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen en KU Leuven

Studie S66116: ACE-2 genotypering in FLEMENGHO (COVID-19 project)

Deze studie valt binnen een R21-project dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Stanford University. Het project focust op ACE2, een eiwit betrokken bij de besmetting met SARS-CoV-2 (het virus dat COVID-19 veroorzaakt). Concreet tracht de studie te achterhalen in welke mate de ACE2-concentratie in het bloed wordt beïnvloed door genetische variatie in het ACE2-gen en genen gerelateerd aan de ACE2-pathway en door verschillen in levensstijl en omgevingsfactoren zoals luchtvervuiling. Naast het retrospectief raadplegen van FLEMENGHO-data vereist dit project genotypering van 26 baseparen in 1415 DNA-stalen die eerder werden verzameld binnen FLEMENGHO. Betrokken studiedeelnemers hebben ten tijde van de bloedafname goedkeuring gegevens voor deze secundaire bloedanalyses. Meer informatie over secundair gebruik van data kan u hier terugvinden.

Hoofdonderzoeker: Prof. dr. Werner Budts

Financiering: the National Institute of Environmental Health Sciences

Studie S67011: Biomerkers betrokken bij de transitie van hart- en vaatziekten naar longkanker (PREVALUNG EU)

Deze studie valt binnen het PREVALUNG-consortium. Het PREVALUNG-project focust op de link tussen hart- en vaatziekten en longkanker. Het project tracht biomerkers (eiwitten, genen, metabolieten, .. ) te identificeren die wijzen op de ontwikkeling van longkanker. De belangrijkste biomerkers zullen worden samenvoegen in een classificatiesysteem dat het risico op longkanker beter kan inschatten. Concreet zal deze FLEMENGHO-studie dienen om biomarkers die werden geïdentificeerd binnen PREVALUNG te valideren. Hiervoor zullen we stalen analyseren van 46 deelnemers die doorheen de FLEMENGHO-studie longkanker hebben ontwikkeld, alsook van 92 controles. Betrokken studiedeelnemers hebben ten tijde van de bloedafname goedkeuring gegevens voor deze secundaire bloedanalyses.

Hoofdonderzoeker: Prof. dr. Tatiana Kuznetsova

Financiering: de Europese Commissie (HORIZON Europe project)

Studie S67466: Het ontleden van nieuwe pathways geassocieerd met hypertensie en gerelateerde nierschade (STRIKE)

In sommige mensen stijgt de bloeddruk sterk als ze meer zout eten. Dit noemen we zoutgevoelige hypertensie. Met deze studie proberen we onze kennis over het ontstaan van zoutgevoelige hypertensie te vergroten. Recent werden in muizen mechanismen en pathways ontdekt die mogelijks een rol spelen in de ontwikkeling van zoutgevoelige hypertensie. Aan de hand van genetische analyses onderzoeken we nu of deze pathways ook de ontwikkeling van zoutgevoelige hypertensie beïnvloeden in de mens. We onderzoeken ook hoe genetische varianten in de pathways gelinkt zijn aan orgaanschade berokkend door hypertensie. Betrokken studiedeelnemers hebben ten tijde van de bloedafname goedkeuring gegevens voor deze secundaire bloedanalyses.

Hoofdonderzoeker: Prof. dr. Tatiana Kuznetsova

en_USEnglish